1 - Overblik

2 - Indløb

3 - Klaringstank, Ingeniørgang
      og Energi Anlæg

4 - Blæserbygning Syd

5 - Afvandning

6 - Udløb

7 - Laboratorium